Biodanza - The Power of the Human Encounter

 love dance

Everything in the Universe has a rhytm, everything dances! - Maya Angelou

 

Grunneleggeren av biodanza er Rolando Toro Aquena fra Chile. Han kalte ofte biodanza "The Power of the Human Encounter", og det hele startet tidlig på 1960-tallet.

Biodanza blir også kalt "Livets Dans" 

Det handler om å si ja til livet.

Biodanza har en stor plass i mitt liv. 

Mitt første møte med biodanza var i 2010. Det var starten på noe nytt og spennende, som overhodet ikke lignet på noe annet jeg hadde vært med på, hverken av aktiviteter eller terapi. Det forandret mitt liv. 

Nå skal jeg fortelle deg litt om hva biodanza er...og ja, det blir bare litt. For biodanza rommer så mye, og omhandler alt som handler om å leve og å være et levende menneske, og en del av en verden.

Det handler om å ta vare på seg selv, andre og omgivelsene. Det handler om kjærlighet, tilstedeværelse og samkvem.

Når du kommer til biodanza inviterer vi deg til å oppleve og ta del i det som er, gjennom musikk, rytme og kontakt med oss selv og andre. Slik blir livsglede og fryd lagret i våre celler og pulserer i oss. Og våre naturlige måte å bevege oss på og være tilstede i livet får næring og kan begynne å ta plass. 

Biodanza hjelper oss i å kjenne fryden ved å leve i egen kropp og å være en del av livet og menneskeheten. Gjennom dansen, musikken og møtene med andre fremmer vi kroppslig og sjelelig sunnhet, integrering og vekst. 

Biodanza hjelper oss å gjenvinne vår naturlige balanse, og støtter opp om våre livsprosesser og kapasitet til å leve med hele vårt potensiale.

Biodanza er et helhetlig og grundig fundamentert system, som er utviklet over mange år. I dag danses det biodanza i alle verdensdeler, i over 50 land, med mer enn 2500 lærere, som er utdannet på de mer enn 150 skolene rundt omkring i verden. Det brukes på skoler, barnehager, fengsler, psykiatriske institusjoner, på arbeidsplasser og for mange spesielle grupper. For å bli biodanzalærer kreves den 3-årige grunnutdannelsen + supervision i ca ett år og hovedoppgave som du må presentere før du blir godkjent lærer (monografi). I tillegg tar mange forskjellige tilleggsutdannelser. Jeg selv har tilleggsutdannelse i biodanza for barn og ungdom. 

Alle kurs og workshops i Biodanza vil bli lagt ut under KURS her på siden. Du kan gjerne følge meg på min gruppe "Biodanza med Line"    https://www.facebook.com/groups/127190784118170/

Og vil du lese mer om biodanza kan du bla gjøre det her på www.biodanza.no , som er nettsiden til Norsk biodanzaskole.

 

 

Back to Top