EmbraceLove

Verden er et godt sted

verden er god Jan 03, 2023

Vi må ikke glemme at vi lever i Paradis og livet er verdt å leve !

Alt fokus på det som er galt på denne jorden gjør at vi glemmer å ta vare på selve livet. Vi mister troen på jordens ressurser og visdom. Vi slutter å føle at vi hører til på jorden og blant menneskene. Vi glemmer at vi er en del av naturen og alt liv. Vi skjønner ikke at vi er en del av hele universet og alt som er.

Når vi derimot holder fokus på det som er godt, vil vi merke at livet er vakkert, frydefullt og verdt å nyte og glede seg over. Vi vil slutte å føle oss som et offer uten muligheter og fremtid, men se at vi har alle muligheter i en fremtid vi selv kan være med å skape.

Når vi klarer å se det gode med livet vil vi kjenne på en indre kjærlighet til vårt eget liv, vår egen kropp, hjerte og sjel. Vi vil elske livet omkring oss og ha overskudd til å gi vår kjærlighet til alt omkring oss; menneskene, dyrene, naturen, hele universet og alt som lever.

Når vi elsker livet vil vi åpne for lyset og sende det ut til verden, slik at det som er negativt o vondt møter motstand fra hjertet. Slik vil vi bidra til en bedre verden der kjærlighetens kraft råder.

Det er det som er fredsarbeid :)

 

Om du ønsker å bestille en time med meg kan du gjøre det her. Hvis du er usikker eller har noen spørsmål kan du bestille en gratis forsamtale. Slik kan vi sammen finne ut om og hvordan jeg kan hjelpe deg. 

Hilsen Line 

Kontact meg her

Let 2024 be the year of the Greatest Forgiveness

Dec 29, 2023